Media

Printmedia

Uw advertentie is in goede handen bij Aajee: we kiezen de juiste strategie en het juiste mediumtype, zorgen voor een bijpassende opmaak, reserveren mediaruimte, leveren tijdig aan de uitgeverijen en houden de nodige administratie bij. Resultaat boeken voor en met onze opdrachtgevers, daar gaan we voor!